preloader logo

Solucions per
el repte del canvi

Marketing

El màrqueting digital es fonamenta en la retroalimentació de cadascuna de les accions que el composen, generant una xarxa d'accions que estan en continu canvi, buscant l'oportunitat i optimitzant-se mutuament. Amb una estratègia online efectiva aconseguirem un retorn sostenible de la inversió.

SEO/UX performance

El repte no és estar davant -o no només-, és important saber on estar davant. Més del 80% del trànsit online és generat orgànicament, a través de cerques per tant hem d'optimitzar els nostres resultats per aconseguir augmentar el trànsit cap a la nostra web.

El procés d'optimització de cerca orgànica en cercadors es fonamenta en la definició prèvia d'una estratègia SEO on es fa un estudi de mercat i de competència per determinar les oportunitats que hi ha disponibles i els esforços que s'han de fer. De la mà d'aquesta estratègia hem de generar continguts de qualitat i optimitzar la web per aconseguir resultats.

Social media

La comunicació a través de xarxes socials és una acció clau en l'estratègia digital. A través de les xarxes socials podem parlar amb la nostra comunitat de seguidors i atraure nous usuaris. Una gestió eficient de les xarxes socials millora la percepció dels usuaris al voltant de la nostra marca i augmenta les oportunitats de venda.

Els usuaris de xarxes socials majorment consumeixen continguts aspiracionals o relacionats amb el seu entorn social, per això és important definir una estratègia més subtil, encaminada a aconseguir que els nostres seguidors siguin els nostres promotors.

Social media

Paid media

A qualsevol campanya pensada per atraure trànsit al nostre web hem de contemplar la publicitat a través de mitjans digitals com Google Ads o Facebook Ads. La clau no és aparèixer a qualsevol preu, es tracta de buscar la situació amb major oportunitat o amb menor competitivitat, buscar el clic de qualitat.

Content marketing

Vivim a l'era dels continguts i aquest pot ser l'escenari idoni per a connectar amb el nostre públic. El màrqueting de continguts, dins d'una estratègia adequada, pot ajudar a l'usuari a empatitzar amb la nostra marca i valors. El discurs honest, transparent i canalitzat en els mitjans adequats pot ser un èxit.

Estratègia de canals

L'estratègia del mix de canals és fonamental per arribar al públic estimat optimitzant els recursos. Hem de definir els canals que vagin a apropar-nos de la millor manera al nostre públic evitant un cost excessivament alt d'adquisició.

Loyalty

Els programes de fidelització ens permetran mantenir una relació duradora en el temps amb els nostres clients optimitzant els recursos destinats a captació de nous usuaris. Aquest client ja ens coneix i si repeteix, premiem la seva fidelitat, així de simple.

Marketing d'afiliació

Optar pel màrqueting d'afiliació pot ser una acció clau per testejar o obrir nous mercats basat en èxit, és a dir, assumir un cost per conversió en comptes d'assumir despeses fixes o basats en impressions. Aquesta eina ens pot permetre optimitzar la inversió en canals sense perdre efectivitat.

Gestió d'influencers

Optar per col·laborar amb personatges amb alta capacitat d'influència en sectors concrets pot ser una acció rendible. És important seleccionar l'influencer adequat per al nostre objectiu, que estigui en sintonia amb el públic a qui volem parlar, definir l'acord de col·laboració i fer un mesurament de resultats.

Performance marketing

Hi ha projectes amb un gran potencial i no arriben a veure la llum (o no a la velocitat que haurien), moltes vegades aquesta situació es dóna per falta de finançament. El performance màrqueting és una estratègia orientada a resultats, és a dir, el cost és relatiu als resultats. El plantejament es basa en abaratir costos d'agència per al client a canvi d'un percentatge relatiu a vendes, el negoci no assumeix una part de cost de la gestió de l'agència si l'estratègia no aconsegueix l'objectiu d'èxit esperat. D'aquesta manera es divideix el risc, la inversió i els beneficis en pro del benefici mutu, el win-win.

Configuració de cookies

Utilitzem cookies per oferir-vos la millor experiència possible. També ens permeten analitzar el comportament dels usuaris per millorar constantment el lloc web per a vostè.