preloader logo

Tria com et
coneixeràn

Branding

La nostra marca és el nostre segell d'identitat, és la manera amb la què ens presentem al món. És important que aquesta es converteixi en la millor oportunitat que siguem capaços de transmetre, d'això depèn el nostre èxit. Per a això, hem de definir com generar una marca a partir d'una estratègia i executar-la d'acord a les nostres necessitats.

Hem de buscar allò que ens fa memorables -únics-, d'aquesta manera l'usuari es sentirà identificat i ens donarà l'oportunitat que necessitem en un mercat cada vegada més competitiu.

Una marca s'ha d'estendre per les branques del nostre model de negoci, més enllà del logotip. Ha de ser capaç de transmetre emocions, de trobar a l'usuari on i quan realment la necessita. Els negocis necessiten estar en contínua evolució per mantenir-se a la cresta de l'onada -o al menys perquè no es vegin arrossegats per la voràgine de la mediocritat-. Sabem que hi ha diversos escenaris:

Creació_

Construïm quelcom nou. Empreses que desenvolupen nous productes o serveis.

Expansió_

3,2,1... ens enlairem. Projectes que estan preparats per orbitar a noves lligues.

Optimització_

Nous horitzons. Reposicionar-es o adaptar-se a noves realitats competitives.

Transformació_

Capità, canvi de rumb. Redefinir objectius, construir noves estratègies.

Estratègia de marca

En el procés de creació d'una marca hem de tenir clar l'objectiu de la seva estratègia, hem de ser conscients que està fortament lligat al concepte de negoci i que, de la mà, podran generar oportunitats de negoci d'èxit. Una estratègia de marca d'èxit s'ha de regir pels valors de l'empresa i que aquests siguin reals i fidels.

És important definir la dimensió de l'estratègia de marca per tal d'adaptar-se a la necessitat real a curt - mitjà termini per tal d'estar preparats per demostrar el potencial de la marca quan es requereixi.

Naming

Anomenar les coses pel seu nom. Doncs bé, aquesta és una qüestió complexa que requereix creativitat i tècnica per parts iguals. El naming acompanya una marca, al llarg de tota la seva vida -o part d'ella-, hem d'aconseguir que reflecteixi els seus valors i posicionament contextualitzant les possibles connotacions que pugui suposar el seu significat, sonoritat o pronunciació.

L'exercici de naming forma part de l'estratègia de marca, un component en el qual entra en joc el desenvolupament lèxic-semàntic del concepte, hem de reflectir el concepte de la marca de manera àgil i fidel a la seva essència i aconseguir un element diferenciador.

Storytelling

El fil conductor que ho connecta tot. I és que a qualsevol novel·la trobem una narrativa argumental que vertebra el desenvolupament de la història per tal de guiar-nos per un relat. En aquest cas, aquesta novel·la és l'oportunitat que l'usuari li dóna a una marca per convèncer-lo, de vegades mil·limètrica.

Hi ha múltiples escenaris on impactar a un usuari, però és la nostra feina atreure la seva atenció per generar una connexió a nivell emocional en la qual es pugui sentir representat.

Expansió_

Copywriting

No només és important generar un discurs diferenciador que atregui l'atenció de l'usuari, la forma en què desenvolupem el missatge serà la manera en que li fem destacar per sobre de la resta.

Editorial

El disseny de publicacions editorials és necessari per a la maquetació i composició d'infinitat de materials corporatius que recopilen infinitat d'informació: manuals, fullets, catàlegs, memòries...

Packaging

El packaging és clau en el desenvolupament d'un producte per definir el seu caràcter i destacar enfront dels seus competidors de forma immediata en un sector on la càrrega visual és molt forta.

Brand guardianship

És important mantenir l'essència de la marca en totes les seves extensions. En entorns de grans desenvolupaments és important la figura de l'Brand Guardian per al correcte ús i implementació de la marca: aplicacions de papereria, materials audiovisuals, contingut online...

Guidelines & brandbook

Hi ha d'haver un lloc on deixar plasmada tota la feina feta, un manual on anar a consultar les noves aplicacions per realitzar, un repositori que ens ajudi a mantenir la consistència de la nostra marca.

Configuració de cookies

Utilitzem cookies per oferir-vos la millor experiència possible. També ens permeten analitzar el comportament dels usuaris per millorar constantment el lloc web per a vostè.